خودکشی عضو کومله بخاطر مسائل عاشقانه

۲۳ بهمن ۱۳۹۷

خبرهای رسیده از اردوگاه ” زرگویز ” حاکی از آنست که جمعه شب مورخه ۱۲ بهمن  یک عضو گروهک کومله به نام فواد باجلانی اقدام به خودکشی کرده است . نامبرده اصالتا اهل کامیاران است

1 2 3 4 10