روابط حزب دمکرات و میت ترکیه

اخیرا آشکار شده است که حزب دمکرات جناح (هجری) روابط مستقیم و حسنه‌ایی با میت ترکیه دارند و از طرفی دیگر ارتش ترکیه به نیروهای حزب دمکرات،آموزش نظامی می دهد.

بنابر گزارش ها این روابط با پادرمیانی پارتی صورت گرفته است و آموزش های نظامی را در منطقه (باپشتیان) نیروهای ارتش ترکیه به پیشمرگ های حدکا می دهند.با جلسه‌هایی که مصطفی هجری و مسعود بارزانی داشته‌اند،به توافق هایی رسیده‌اند که در قبال همکاری با میت و ارتش ترکیه همکاری های قابل توجهی به ایشان تعلق خواهد گرفت.

درگیری هایی که سال گذشته در منطقه مرزی کیله‌شین میان حدکا و پ.ک.ک اتفاق افتاد دقیقا نیز از همین سیاست ها منشاء گرفته است و این قضیه نیز حزب دمکرات را در مقابل کشتار کردها توسط ارتش ترکیه،ساکت و بدون موضع کرده است.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.