سیزده آبان ، یک سرزمین و دو پیام

سیزده آبان ، یک سرزمین و دو پیام

روز سیزده آبان در تاریخ و تقویم جمهوری اسلامی ایران و نیز در خاطره تاریخی جهان روزی است متفاوت ، برای ایرانیان نماد شکست غرب استعمارگر است در برابر ملتی که با دستان خالی به پا خواسته و تنها سلاحش رهبری انقلابی و باور پولادین به اسلام و رهبری است و در برابر برای غرب – آمریکا – نقطه عطفی است در تاریخ این کشور که نشانگر شکستی است بزرگ در عرصه جهانی و برای سایر کشورها نیز نماد روشنگری و اعلام وقوع رخداد بزرگی است و آن اینکه در صورت تجمیع اراده مستضعفین تحت لوای رهبر آزاده ، ایمان و باور بر سلاح و زور و زر پیروز خواهد شد .

اما سیزده آبان امسال با تمامی روزهای دیگر حتی با نخستین سیزدهم آبانی که سفارت آمریکا تسخیر شد نیز متفاوت است . امسال این روز به منزله رستاخیزی عظیم است گویی زلزله ای بزرگ در راه است .

جهان معاند که امروزه تعداد اعضایش به انگشتان یک دست هم نمی رسد در این روز پیامی را برای ایرانیان و برای جمهوری اسلامی ایران مخابره خواهد کرد پیامی بدین مضمون که باید انقلاب و اراده و ایمانتان را در برابر خواسته های ما تسلیم کنید و ما در راه به زانو درآوردنتان از هیچ تلاشی حتی از گرسنه کردن شما نیز دست نخواهیم کشید و جنگ اقتصادی را جدی تر دنبال خواهیم کرد . تمامی رسانه های وابسته به آمریکا و صهونیسم نیز در این راه بسیج شده اند تا با القای اکاذیب باور مردم ایران را به انقلاب و اسلامشان تضعیف نمایند و در ایمان مردم خلل وارد کنند

در مقابل این پیام که چنین وانمود می کنند مردم ایران از آمالشان دست کشیده اند و خواهان نابودی انقلاب هستند مردم ایران نیز پیام خود را خواهند داشت ایرانیان به جهان خواهند گفت که بر باور خود استوار هستند و جنگ اقتصادی و حتی جنگ نظامی نیز نخواهند توانست مردم ایران را به زانو درآورند همه اینها را در سیزده آبان به عینه خواهیم دید در مشت های گره کرده مردمانی که شهادت را افتخار و هنر می دانند .

آمریکا در همراه کردن اروپا و جهان غرب با خود دچار شکستی بزرگ شده است و اکنون پس از سالیان دراز – از جنگ جهانی دوم به بعد – آمریکا تنها مانده است و تنها دوستانی که همراهیش می کنند  اسراییل و عربستان سعود هستند که اسراییل بنابر ذات سیاسی و وجودی خود ناچار است به هر دری بزند تا با جمهوری اسلامی ایران مبارزه و مقابله نماید اما اوضاع عربستان سعودی کمی پیچیده تر است و با آغاز ریاست جمهوری ترامپ ، عربستان به گاویی شیرده برای آمریکا تبدیل شده است که باید خواسته های سیری ناپذیر این کشور را تامین کند و حمایت ترامپ منوط به پرداخت پول از جانب عربستان خواهد بود و این همان چیزی است که در زبان عامیانه به زور گیری معروف است و احتمالا فشاری که ترامپ به کشورهای عربی و خصوصا عربستان سعودی وارد می نماید سبب می شود تا ترامپ در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری نتواند حمایت اعراب را جلب کند و همراهی عربستان با این کشور در حال حاضر از سر ناچاری است .

احزاب کردستان ایران نیز که در طول تاریخ هیچگاه نتوانسته اند مستقل باشند و همیشه وابسته شرق و غرب بوده اند امروزه نیز همین رویه را دنبال می کند و همانند طوطی ای عمل می کنند که تنها کارش تکرار سخنانی است که از زبان اربابش بیرون می آید آنهم تکراری بدون تعقل و تفکر .

در راستای دلسرد نشان دادن اکراد ایران از جمهوری اسلامی و برای کمرنگ نشان دادن اهمیت سیزده آبان امسال ، سایت کردستان میدیا که اکنون به سایت شخصی کریم پرویزی تبدیل شده است سعی دارد در روزهای باقی مانده تا سیزده آبان مترجم سخنان و مجری اهداف ترامپ و صهونیسم باشد و کلیپ ها و مقاله های کم بهای بدون مایه را در این راستا پخش و منتشر نماید

که درآینده و پس از آنکه مردم کرد ایران همدلی و همزبانی و وفای خود را انقلاب اثبات نمودند مورد بحث و مناقشه قرار خواهند گرفت

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.